porovnání cen zájezdů, prodej zájezdů, zájezdy online, nejlevnější zájezdy, travel style

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky cestovní agentury Travel Style

 

Úvod

 

Cestovní agentura TravelStyle.cz (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořádaných českými, slovenskými a německými cestovními kancelářemi (dále jen CK). Tato činnost je prováděna na základě řádných smluv o zprostředkování prodeje zájezdů uzavřených s jednotlivými CK. Našimi partnery jsou pouze CK s dlouholetou tradicí, které jsou řádně pojištěny proti úpadku. Při zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář usazenou na území jiného státu předkládáme zákazníkovi na jeho žádost k nahlédnutí také opis oprávnění k provozování cestovní kanceláře včetně jeho úředně ověřeného překladu.

 

Ceny zájezdů a slevy

 

Nabízíme zájezdy za stejnou cenu a podmínek jako pořádající CK včetně slev za včasné rezervace a slev stálých zákazníků!

Nabídka zájezdů je sestavována a pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od cestovních kanceláří, které jsou pořadatelem zájezdů. Veškeré údaje v tomto elektronickém katalogu jsou platné v době zadání. Závazná pro prodávajícího i kupujícího je cena uvedená na platné cestovní smlouvě.

 

Rezervace

 

Zájezd rezervujte pomocí rezervačního formuláře, který naleznete u každého zájezdu na našich stránkách. Zaslání nezávazné rezervace je nejrychlejší způsob, jak zájezd rezervovat a ověřit si, zda je zájezd volný.

Obratem Vám přijde e-mailem potvrzení o přijetí nezávazné rezervace a mi prověříme, zda je zájezd volný. Zpravidla do hodiny (v pracovní dobu) Vás kontaktujeme e-mailem nebo telefonicky s kompletní kalkulací k zájezdu a dobou rezervace popř. s alternativní nabídkou, pokud je k dispozici.

Pokud s kalkulací souhlasíte, zašlete nám e-mailem jména cestujících, data narození. Poté Vás kontaktujeme a domluvíme se s Vámi na způsobu předání cestovní smlouvy k podpisu (e-mailem, poštou) a způsobu úhrady zájezdu, který vám nejvíce vyhovuje vzhledem k délce rezervace. Jakmile zájezd uhradíte, zašlete nám doklad o platbě spolu s podepsanou cestovní smlouvou e-mailem nebo poštou.

Název cestovní kanceláře, která zájezd pořádá, naleznete na stránce konkrétního zájezdu dole v levém rohu pod ikonou „CK“ 

 

Vyřízení rezervací

 

Po přijetí vaší rezervace provede CA rezervaci zájezdu. Bude vám zaslána emailem cestovní smlouva s potřebnými pokyny na úhradu zájezdu. Zákazník je povinen zaslat podepsanou smlouvu zpět obratem do CA a to v co možná nejkratší době.  Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku je nutné brát jako závazné. CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu). Cestovní smlouva se stává závaznou v okamžiku podepsání smlouvy, potažmo zaplacením zálohy.

V případě, že zájezd není možné rezervovat přímo z naší webové stránky (off-line nabídka)  je nutné zájezd objednat prostřednictvím naší (Nezávazné objednávky). Po jejím přijetí provede CA rezervaci zájezdu. To je možné v průběhu provozní doby CK i CA. Některé CK nemají o víkendech otevřeno, tedy objednávka bude vyřízena v takovém případě v nejbližší pracovní den. V případě, že vybraný zájezd již není dostupný, CA neprodleně kontaktuje klienta a dohodne další postup.

 

Platba

 

U zájezdů s odletem za více než 30 dní stačí jako potvrzení rezervace uhrazení zpravidla 50 % zálohy. Doplatek zájezdu je nutné uhradit 30 dní před odletem. U zájezdů s odletem za méně než 30 dní (last minute) hradí zákazník jednorázově v plné výši uvedené ceny

Platbu provádí klient na účet bankovním převodem, nebo hotově v naší kanceláři. Klient platí zájezd na účet pořádající cestovní kanceláře, pouze pokud obdrží tuto informaci v instrukcích zaslaných v e-mailové korespondenci či telefonicky.Pro úhradu zájezdu si můžete vybrat některou z následujících možností:

-      hotově v naší kanceláři

-      bankovní převod včetně internetového bankovnictví

Rezervace se stává závaznou v okamžiku podepsání smlouvy a zaplacení zálohy!

 

Cestovní doklady

 

Potřebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Doklady jsou doručeny cca 7-5 dní před odjezdem a např. letenky mohou být předány až přímo na letišti.

 

Zájezdy na vyžádání

 

U některých výjimečných zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u partnera CK v destinaci (hotel v zahraničí apod.). V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100%, nebo podepsání cestovní smlouvy ještě před rezervací zájezdu, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ní ihned storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace (nevyžádání) se vždy vrací záloha v plné výši, pokud si klient nevybere jiný zájezd.

 

Storno podmínky

 

Již objednaný zájezd je možné stornovat následovně:

-  až do okamžiku složení zálohy nebo podpisu smlouvy bez storno poplatků.

- po uzavření cestovní smlouvy a úhradě zálohy, či celé částky - podle storno podmínek dané CK.

 

Stornování od cestovní smlouvy  musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem objednavatele a zasláno na e-mailovou adresu info@travelstyle.cz a zároveň zasláno na emailovou adresu, či faxové číslo CK. Kontakty jsou uvedeny v každé cestovní smlouvě.

 

Reklamace

 

Klient je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém (v destinaci v průběhu dovolené). Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci služeb lze uplatnit v místě poskytování služeb u delegáta pořádající CK, a to písemně či ústně.

V případě, že reklamace nebude vyřízena na místě samém, je třeba ji uplatnit po návratu z dovolené u pořádající CK, nejlépe zasláním doporučenou poštou na adresu sídla CA, případně na adresu sídla pořádající CK. V případě, že se rozhodnete zaslat písemnou reklamaci přes naší CA, použijte e-mail info@travelstyle.cz, nebo doporučeně na adresu sídla CA. TravelStyle.cz je cestovní agenturou, tudíž dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté cestovní kanceláří a také nevyřizuje jejich jménem reklamace. Po obdržení je reklamace zaslána pořadateli zájezdu, který je povinen se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty.

 

Osobní údaje

 

Některé údaje (především jméno, příjmení, bydliště) poskytované klientem při využívání tohoto serveru a služeb CA, jsou osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Proto prohlašujeme, že s nimi budeme nakládat v souladu s tímto zákonem, neboť veškeré Vaše údaje považujeme za vysoce důvěrné a použijeme je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Podle zákona máte kdykoli právo písemně žádat CA  o sdělení informace o tom, jakým způsobem jsou tyto osobní údaje zpracovávány. Vaše osobní údaje jsou uloženy na zabezpečeném serveru ve vlastnictví CA.

 

Vytvářím objednávku...